Последователи

четвъртък, 27 септември 2012 г.


Да ви кажа няколко думи за тези мои хрумки.
 Желанието на човека, който ми ги поръча беше някъде да направя като кратка история за младоженците, в която те да напишат важните дати от живота им до този момент. Така в мен се роди идеята историята им да е поместена под формата на папирус отпред на честитката.

 Тази кутийка направих с цел вътре да се спожат пръстените на младоженците. Розата, която е в кутийката има панделка на която са завързани пръстените.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар